I Bindeleddet er vi to børnepassere, Michala og Kristine, som arbejder ud fra de samme værdier og retningslinjer. Vi har en fælles hjemmeside, en fælles venteliste, de samme åbningstider, den samme pasningsaftale osv.

Hvert enkelt barn er tilknyttet enten Michala eller Kristine og bliver passet i børnepasserens hjem. Vi mødes og laver aktiviteter sammen, når det giver mening for børnegruppen, men der er ikke nogen pligt til at deltage i fællesarrangementer og vi har ikke pligt til at passe hinandens børn ved sygdom eller ferie.
Jeres barn hører altså til hos den ene børnepasser.